HISTORIA

Airi Kekäleen kirjoittaman pienen Herran hoidossa -kirjasen  myynnistä kertyi pesämuna Lähimmäiskodille vuonna 1986. Parissa viikossa Airi sai sanat kirjaseen ja sitä painettiin tuhat kappaletta. Airi Inkerin kysellessä Herralta, mihin kirjasesta tulevat rahat pannaan, oli vastaus: "Lähimmäiskotiin!". 

Vaasan suomalaisen seurakunnan silloisen kirkkoherra Erkki Malkavaaran hyvällä myötävaikutuksella seurakuntaan perustettiin Lähimmäiskotitoimikunta hoitamaan rahastoa. Heti syntyi ystävien joukko, joka kokoontui Risteyksessä, nykyisen Loftetin Konsulinnanhuoneessa "Toisenlaisiin teeiltoihin" rukoilemaan Lähimmäiskodin puolesta ja kartuttamaan tiliä toimintaa varten. Ystäväjoukko luki illoissa myös Raamattua ja sai rakentua uskossaan. Silloin tällöin joku teelle tullut löysi Vapahtajansa! 

Vähitellen kypsyi ajatus yhdistyksen perustamisesta. Perustava kokous pidettiin 6.3.1990. Yhdistyksen tultua perustetuksi siirtyi talousvastuu sekä toiminnan suunnittelu ja toteutus seurakunnalta yhdistykselle. Yhdistys rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 23.9.1991 nimellä Vaasan Lähimmäiskotiyhdistys ry. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi silloinen Yleisradion aluepäällikkö Heikki Hissa. 

Perustajajäsen Airi kertoo alkuvaiheista: "Herra hoiti meitä voimallisesti. Eräs ystävä, Anneli, yllätti kerran: `Rukoillaan kivitaloa meren rannalta!´. Aloimme kaikki nauramaan, eihän se voi olla mahdollista. Päätimme kuitenkin aloittaa rukoilemisen saadaksemme Lähimmäiskodiksi kivitalon meren rannalta. Viisi vuotta rukoiltuamme, Herra yllätti meidät! Saimme ihanan punatiilisen talon Purjehtijankujalta Vaskiluodosta. Olohuoneessa oli kolme isoa ikkunaa merinäköalalla. Rannalle pystytettiin iso risti ylösnousseen Vapahtajamme kunniaksi. Talossa oli monia asuinhuoneita ja toimintatiloja. Isäntäpari vastasi Lähimmäiskodin toimivuudesta. Meillä oli Lähimmäisiltoja ja erilaisia kaikille avoimia tilaisuuksia ja tapahtumia. Lähimmäiskodissa koimme ihmeellistä Herran johdatusta ja Hän siunasi meitä monin tavoin. Huoneentaulumme oli Room. 15:7 mukaan: `Hoivatkaa sen tähden toinen toisianne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut´". 

Vaasan kaupungilla oli vuokrattavana ns. Finnen kiinteistö Purjehtijankuja 2:ssa. Yhdistys teki kiinteistösta anomuksen kaupungille syyskuussa 1990. Kaupungin myönteinen päätös koettiin Jumalan johdatuksena. Lähimmäiskodissa moni sai tilapäisen asunnon ja sisältöä elämäänsä. Toiminta oli vilkasta. Tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettiin säännöllisesti. Tiloja vuokrattiin myös kokous- ja kurssitoimintaan. 

Kaupungin vuokratiloissa Lähimmäiskoti toimi lähes kymmenen vuotta. Heinäkuun lopussa vuonna 2000 yhdistys irtisanoi vuokrasopimuksen vuokran, öljyn hinnan ja monien muiden kustannuksien noustua niin korkeiksi, että yhdistyksen talouden puitteissa kotia oli mahdotonta enää ylläpitää. Kodin irtaimisto myytiin ja siitä saadut varat talletettiin pankkitilille tulevaisuutta varten. 

Kodista luopumisen jälkeen toimintaa jatkettiin Vaasan suomalaisen seurakunnan tiloissa. Harrastepiirit jatkoivat toimintaansa. Posliinipiiri kokoontuu edelleenkin, nykyisin raamattupiirinä. Yhdistys toimii yhä suomalaisen seurakunnan tiloissa. 

Toiminnan päätyttyä Purjehtijankujan kiinteistössä, yhdistys keskittyi auttamaan äkilliseen hätään joutuneita lähimmäisiä mm. lahjakorteilla ja maksamalla laskuja tai lääkekuluja. 

Yhteistyö on toiminnan alkuhetkistä lähtien ollut läheistä Vaasan suomalaisen seurakunnan kanssa. Yhdistyksen aikoinaan aloittamat Arkipäivän rukoushetki ja Avoin esirukousilta (nykyisin Avoin raamattu- ja rukouspiiri) toimivat yhä. 

Yhdistyksen hallitus aloitti vuonna 2012 sääntöjen muutosprosessin, jonka tarkoitus oli päivittää säännöt ja nimi vastaamaan paremmin nykyistä tilannetta ja  toimintaa. Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 18.4.2013. 

Uudet säännöt ja nimi Vaasan Lähimmäisyhdistys ry rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 3.12.2013. 

Vuosittain hyväksyttävässä toimintasuunnitelmassa on haluttu edelleenkin säilyttää rukous uuden Lähimmäiskodin saamiseksi. 

Vaasan Lähimmäisyhdistyksen ystävät katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen ja Taivaallisen Isän hyvään johdatukseen luottaen.